Chiny, import, targi, import z Chin, wizy, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza, hotele w Chinach

Import z Chin

Chiny import, biznes, izba gospodarcza...

Import z Chin - Hongkong

Import z Chin - Hongkong

Hongkong

Specjalny Region Administracyjny Hongkong (SAR HK) Chiskiej Republiki Ludowej zosta utworzony 1 lipca 1997 roku. Podstawy do istnienia regionu w obecnej formie prawnej daa zasada "jedno pastwo, dwa systemy", wprowadzona przez Deng Xiaopinga pod koniec lat 70-tych.

Powierzchnia:
Cakowita wraz z ponad 260 wyspami - 1098,51 km kw.
Wyspa Hongkong - 89,39 km kw.
Kowloon - 46,85km kw.
Nowe Terytoria oraz Wyspy Zewntrzne - 971,27 km kw.

Ludno:
6,724 mln (+0,9%) , 95% Chiczycy

Gsto zaludnienia (osob/km kw.):
Wyspa Hongkong - 16 670
Kowloon - 43 180
Nowe Terytoria oraz Wyspy Zewn. - 3 550
rednio - 6 250

Narodowoci (2000):
Liczba posiadaczy zagr. paszportw - 513 200
Najliczniejsze grupy:
Filipiny - 144800
Indonezja - 63800
USA - 34300
Kanada - 32800
Tajlandia - 28400
Indie - 22100
W.Brytania - 21200
Nepal - 17200
Japonia - 15800

Kurs wymiany walutyHK$
US$=HK$7.79

Stopa bezrobocia - wyniosa. 7,1% (II-IV 2002)

Wspczynnik inflacji CCPI (ceny konsumenckie) zmniejszy si o 2,6% w pierwszym kwartale 2002 roku i 3,1% w kwietniu b.r.

Liczba przyjedajcych turystw:
13,7 mln

Dochd narodowy brutto (GDP) na 1 mieszkaca
US$ 24 100

Osobisty podatek dochodowy
Maksimum 15% cakowitego dochodu od zatrudnienia w Hongkongu

Chinese hotels : Hongkong : wywóz kontenerów Kraków : Polsko - Chińska Izba Gospodarcza

Oklejanie pojazdw Warszawa

Pozycjonowanie stron internetowych

Podatek dochodowy od instytucji
16% od dochodu, ktrego rdem pochodzenia jest Hongkong

rednia dugo ycia
mczyni 77,0 lat
kobiety 82,2 lata

Klimat
rednia roczna temperatura
23 C (23,6 C w 2001)

redni opad
2214 mm, wikszo w czasie sezonu cyklonw tropikalnych od maja do listopada (3091 mm w 2001)

Dynamizm Hongkongu jest oszaamiajcy. Z punktu widokowego Victoria Peak, ktry wznosi si nad najbardziej zapracowanym portem wiata, popatrze mona na miasto cakowicie zorientowane na zarabianie pienidzy i wietnie si z tym czujce. W nocy przypomina to troch widok wntrza wulkanu.
Pomimo kolonialnej, brytyjskiej przeszoci, Hongkong korzeniami zawsze tkwi w chiskiej tradycji i pod swym dzisiejszym blichtrem jest na wskro chiski. Ale i tak, zanim Brytyjczycy oddali koloni w 1997r., mieszkacy Hongkongu byli peni obaw przed przyczeniem do Chin. Ich niepokj zosta jednak w znacznej mierze rozwiany.
Podstawowy dokument konstytucyjny Hongkongu - "Basic Law" gwarantuje, i kapitalistyczny system gospodarczy i styl ycia regionu pozostanie nie zmieniony przez kolejnych 50 lat. Hongkong posiada duy stopie autonomii, zarzdza swoja polityka ekonomiczna i finansowa, emituje wasn walut, utrzymuje niski i prosty system podatkowy. Posiada wasn wadz wykonawcza, ustawodawcza i sadownicza oraz swj system prawny. Zatrudnia swoich urzdnikw pastwowych, policje oraz pozostaje wolnym portem z niezalenym terytorium celnym. Dziki doskonaemu, strategicznemu pooeniu, otwartej polityce ekonomicznej, doskonalej infrastrukturze oraz wykwalifikowanej sile roboczej Hongkong stanowi wiatowe centrum biznesu.
Trzy czwarte caej powierzchni Hongkongu to tereny pozamiejskie.
Wrd nich znajduje si 23 parki (country parks) oraz 15 specjalnych terenw ochronnych o cznej powierzchni 41582 hektary.
Pomimo azjatyckiego kryzysu ekonomicznego w latach 1997-1999 oraz recesji w drugiej poowie 2001 roku, Hongkong w dalszym cigu pozostaje wiodcym ekonomicznym i wytwrczym centrum take w dziedzinie handlu zagranicznego. Jest to moliwe dziki prostej strukturze podatkowej, w tym niskim podatkom, wykwalifikowanej sile roboczej, doskonalej infrastrukturze, wolnemu przepywowi kapitau i informacji, stabilnej walucie oraz polityce wolnego handlu i gospodarki.
Posiada on czwarte wiatowe zasoby dewizowe i jest czwartym na wiecie rdem bezporednich inwestycji zagranicznych. Korzystajc z konkurencyjnej bazy produkcyjnej na terenie Chin (gownie na terenie prowincji Guangdong) Hongkong jest w dalszym cigu wiodcym eksporterem ubra, imitacji biuterii, artykuw podrnych i toreb, parasolek, sztucznych kwiatw, zabawek i zegarw. Bardzo wanym elementem handlu zagranicznego regionu jest re-eksport towarw, ktry stanowi 85% caego eksportu. Najwikszym partnerem handlowym Hongkongu sa Chiny, a nastpnie USA, Japonia, Niemcy, Tajwan, Singapur i Wielka Brytania. Wedug Hong Kong Census and Statistics Department cakowite obroty handlowe HK SAR z Polska w 2000 roku wyniosy 218 mln. USD. Gwnymi produktami importowanymi z Polski s: stal budowlana, wyroby z aluminium, miedz, miso i drb mroony, chemikalia, sprzt telekomunikacyjny, kable elektryczne, urzdzenia pomiarowe, czci do maszyn, drewno, papier, sodycze, szko ozdobne i instrumenty medyczne, medykamenty.
Od bardzo dawna Hongkong peni role "okna na wiat" Chiskiej Republiki Ludowej i jest jej strategiczna brama dla kontaktw handlowych, nowoczesnej technologii i inwestycji. Okoo polowa chiskiego eksportu jest obsugiwana przez Hongkong. A 95% caego re-eksportu regionu miao swoje rdo lub przeznaczenie na terenie ChRL. Wedug danych Chiskiego Urzdu Celnego, Hongkong jest trzecim najwikszym partnerem handlowym Chin. Hongkong jest wanym centrum finansowo-bankowym w regionie. Pod koniec 2001 roku, dziaao tu 239 bankw oraz 107 biur reprezentatywnych.
Biorc przyklad z Bank of China, Industrial and Commecial Bank of China przenis swoje operacje wymiany walut do Hongkongu w 2000 roku. Hongkong jest jednym z gwnych centrw jeli chodzi o udzielanie kredytw konsorcjalnych (sidicated loans) w Azji.
Gieda papierw wartociowych w Hongkongu jest wysoce umidzynarodowiona ze znaczna liczba brokerw midzynarodowych. Pod koniec 2001 roku, na giedzie notowanych byo 893 przedsibiorstw w tym 124 przedsibiorstwa na Growth Enterprise Market (GEM), z cakowit kapitalizacj 480 mld USD. Pod koniec kwietnia 2001 roku, bursa z Hongkongu znajdowaa si na 9 miejscu na wiecie oraz na 2 miejscu w Azji pod wzgldem wielkoci kapitau rynkowego. Aktualnie na jej parkiecie notowane s 59 firm z Chin kontynentalnych.

Przepisy celne
Hongkong jest obszarem wolnocowym, import lub eksport towarw wymaga minimalnych procedur celnych. Ocleniu podlegaj wycznie nastpujce towary: tyto, alkohol, olej wglowodorowy i alkohol metylowy bez wzgldu czy s one importowane, czy pochodzenia miejscowego. Co jest z gry pacone przez sprzedawc i jest zawarte w cenie tych towarw.

Materiay pochodz ze strony Wydziau Ekonomiczno-Handlowego Konsulatu Generalnego RP w Hongkongu: www.polandtrade.com.hk

Hongkong : Targi w Chinach : MPK Czwa


Copyright (c) 2010-2017 www.import-chiny.7it.eu pozycjonowanie stron Katowice