Chiny, import, targi, import z Chin, wizy, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza, hotele w Chinach

Import z Chin

Chiny import, biznes, izba gospodarcza...

Chiny - Państwo Środka - kultura, religia, klasztory

Import z Chin

Państwo Środka - Chiny

Chińska Republika Ludowa jest trzecim pod względem wielkoci powierzchni państwem wiata. Terytorium Chin zajmuje 9,5 mln km2. Stolicą jest Pekin (Beijing), a kraj podzielony jest na 21 prowincji i 5 regionów autonomicznych (Mongolia Wewnętrzna, Ningxia, Xinjiang, Tybet oraz Guangxi). Istnieją 4 specjalne okręgi miejskie, które bezporednio podlegają administracji centralnej stolicy. W ostatnich latach do Chin wrócił Hongkong oraz Makau.
Dwie trzecie powierzchni kraju zajmują góry, pustynie, zbiorniki wodne i rzeki oraz tereny, na których z różnych powodów nie można prowadzić produkcji rolniczej. Nieurodzajne są również znaczne powierzchnie Mongolii Wewnętrznej, Wyżyny Tybetańskiej i Qinghai oraz Xinjiangu. Z całej powierzchni Chin produkcja rolnicza może być prowadzona na jedynie 15-20 % terytorium.

Wielki Mur

Zachodnią częć kraju ograniczają wyżyny: Wyżyna Tybetańska (4 500 m n.p.m) oraz Qinghai. Na południowym zachodzie rozciągają się Himalaje, których najwyższy szczyt Mt.Everest (8848 m n.p.m.) wznosi się na granicy chińsko-nepalskiej. Od północy terytorium Chin ogranicza pustynia. Na terenie regionu autonomicznego Xinjiang znajduje się największe bezodpływowe słone jezioro Lop Nur oraz największa chińska pustynia Takla Makan.
Miejscem o najwyższych temperaturach jest najniższa depresja Chin położona na wschód od gór Tien Szan - Kotlina Turfańska. Najważniejsze tereny rolnicze rozciągają się w dolinie rzeki Jangcy. Region ten jest również ojczyzną ludu Han, narodowoci dominującej w Chinach, jak również stanowi najgęciej zaludnioną częć Państwa Środka. Od wschodu Chiny graniczą z Morzem Żółtym, Morzem Wschodnio-Chińskim i Morzem Południowo-Chińskim.
Ze względu na ukształtowania powierzchni kraju do dnia dzisiejszego głównym szlakiem komunikacyjnym pozostają szlaki wodne. Najdłuższa rzeka Chin - Jangcy - płynie z zachodu na wschód, ma 6 300 km długoci. Jest trzecią co do wielkoci rzeką wiata (po Nilu i Amazonce). Rzeka Żółta, która jest kolebką cywilizacji chińskiej ma 5460 km, jest druga pod względem długoci rzeką kraju. Ważną funkcję komunikacyjną spełnia także największa hydrologiczna budowla wiata - Wielki Kanał, który połączył południe (Hangzhou) z północą (Pekin). Ciągnie się na długoci prawie 1800 km.
Chiny zajmują pierwsze miejsce pod względem liczby ludnoci. Według oficjalnych danych liczba mieszkańców wynosi ok. 1,3 mld., z czego tylko około 30% stanowią mieszkańcy miast. W celu ograniczenia wzrostu populacji rząd wprowadził ogólnonarodową kontrolę urodzin, której zasady zezwalają rodzinie na posiadanie tylko jednego dziecka.
Około 93% całej populacji stanowią Hanowie, a mniejszoci narodowe stanowią jedynie 7%. Oficjalnie uznawanych jest 55 mniejszoci narodowych, które zamieszkują najczęciej na terenach przygranicznych.

Trzy silne nurty myli ludzkiej - taoizm, konfucjanizm i buddyzm - miały wpływ na kształtowanie religijnej postawy mieszkańców Państwa Środka.

Longman

Taoizm zapoczątkowany został przez mistrza Laozi, żyjącego w szóstym wieku przez nasza erą. W swoim dziele zatytułowanym "Droga cnoty" zawarł on swoje idee. Według nauk mistrza siłą sprawcza całej natury, porządkiem stojącym ponad całym życiem i duchem jest Dao - droga wszechwiata. W swoim życiu ludzie powinni dążyć do życia uporządkowanego, w zgodzie z naturalnym ładem wszechwiata.

Konfucjonizm był raczej systemem filozoficznym, niż religią, ale na przestrzeni wieków przekształcił się w system filozoficzno-religijny. Jego twórca był Konfucjusz. Urodził się około roku 551 p.n.e., pochodził z ubogiej rodziny. Do ukończenia 50 roku życia pracował jako urzędnik państwowy niższej rangi, a następnie rozpoczął misję mającą na celu doskonalenie rządów w kraju. Przez 13 lat odwiedzał kolejne państwa, gdzie starł się doradzać poszczególnym władcom, jak należy rządzić krajem. W czasie swoich wędrówek poszukiwał on, niestety bezowocnie, możliwoci wcielenia swoich idei w życie. Ostanie lata przed miercią (479 r p.n.e.) spędził w rodzinnych stronach, powięcając się nauczaniu i studiując literaturę.
Konfucjańska myl została rozpropagowana i wywarła silny wpływ na wiadomoć narodową Chińczyków dopiero po mierci Konfucjusza. Żyjący w latach 372 - 289 p.n.e. uczony Mengzi wydał zbiór nauk Konfucjusza, co przyczyniło się do spopularyzowania nauk mistrza. Z biegiem czasu filozofia konfucjańska przeniknęła do wszystkich warstw społeczeństwa, stając się nawet obowiązkowym przedmiotem dla kandydatów na urzędników państwowych, a następnie została przekształcona w system filozoficzno-religijny i stała się religią państwową za czasów panowania dynastii Han. W VII i VIII wieku wzniesiono wiele klasztorów i wiątyń powięconych Konfucjuszowi. Główną zasadą tego systemu filozoficznego był szacunek i obowiązek dzieci wobec rodziców, posłuszeństwo młodszych wobec starszym, kobiet wobec mężczyzn. Cały naród natomiast miał być posłuszny i składać hołd cesarzowi - uosobieniu konfucjańskiej cnoty i mądroci uznawanego za ojca narodu. Konfucjanizm wprowadził również kult przodków. Po roku 1949 konfucjanizm był postrzegany jako system reakcyjny, pozostałoć po burżuazji. Szczególnie mocno tępiony był w okresie "rewolucji kulturalnej", kiedy to znaczna częć wiątyń, bibliotek, klasztorów konfucjańskich uległa bezpowrotnej zagładzie.

Chinese hotels : Hongkong : wywóz kontenerów Kraków : Polsko - Chińska Izba Gospodarcza

Oklejanie pojazdw Warszawa

Pozycjonowanie stron internetowych

Religia buddyjska dotarła do Chin z Indii. W pierwszym wieku n.e. do Chin przybyli pierwsi mnisi buddyjscy oraz sprowadzone zostały pisma religijne i posąg Buddy. Stało się tak za przyczyną ówczesnego cesarza Ming z dynastii Han, który żywo zainteresował się nowa religią. Intensywny rozwój buddyzmu nastąpił między III a VI wiekiem. Wtedy też powstało wiele wiątyń i klasztorów buddyjskich, które obok funkcji religijnych pełniły wiele innych funkcji. Dawały schronienie uchodźcom, sierotom, pełniły funkcję przytułków i szpitali. Dzięki tłumaczeniu na język chiński pism buddyjskich sprowadzanych z Indii religia ta zdobywała coraz szersze rzesze zwolenników.

Podstawową buddyzmu jest pogląd, że całe życie jest ogromem nieprzerwanych cierpień. Wszyscy ludzie nieustannie dowiadczają bólu narodzin, chorób, staroci i mierci. Cierpienie to spowodowane jest pożądaniem, jak również pragnieniem osobistego spełnienia, a szczęcie osiągnąć można poprzez wyzbycie się własnych pragnień. Taką drogą dojdzie się do zbawienia - nirwany. W Chinach rozwinął się buddyzm Mahajana - "wielkiego wozu", głoszący, że los jednostki łączy się z losami innych, a wszystkie egzystencje są jednocią. W wiątyniach buddyjskich w Chinach spotyka się wiele posagów Buddy Maitreyi, Buddy Amitabhy oraz liczne posagi boddhisatw, istot, które osiągnęły zbawienie, ale zostały na ziemi, by pomagać innym w dążeniu do nirwany.

Innymi religiami w Chinach o znacznie mniejszym znaczeniu jest islam, chrzecijaństwo i judaizm.
Tradycyjne chińskie religie bardzo ucierpiały w czasie "rewolucji kulturalnej", kiedy to mnichów i mniszki zmuszano do opuszczania klasztorów, skazywano na wygnanie, zesłanie lub mordowano; mnóstwo klasztorów i wiątyń zostało zrujnowanych, a więte pisma, przedmioty kultu religijnego zniszczono.
Dopiero w latach siedemdziesiątych zezwolono na praktyki religijne, ponownie otworzono zamknięte wiątynie, rozpoczęto odbudowę niektórych zniszczonych wiątyń i klasztorów. Sporód wszystkich religii w Chinach najwięcej ludzi wyznaje buddyzm oraz islam, a znacznie mniej jest katolików czy protestantów. Dominującym wiatopoglądem jest ateizm.

Przez ostatnie dwadziecia lat Chiny cechował szybki wzrost gospodarczy, który obecnie stracił nieco swoje tempo. Prowadzone są na szeroką skalę działania mają na celu ożywienie gospodarki. Wielkie nadzieje na poprawę sytuacji wiążą Chiny z członkostwem w Światowej Organizacji Handlu. Prowadzona do tej pory polityka stopniowych reform zdaje egzamin. Szczególnie jest to widoczne w wielkich miastach, które intensywnie się rozbodowują. Jednak znaczna częć społeczeństwa żyjąca na wsi - ok. 70% ludnoci - nie ma możliwoci korzystania z osiągnięć rozwojowych ostatniego okresu.

Co roku Chiny odwiedzają miliony turystów. Zafascynowanie historią, kulturą, sztuką i życiem w państwie Środka oraz pięknym i niezwykle różnorodnym krajobrazem jest ogromne. Na Licie Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdują się obecnie 24 obiekty. Są to m.in.: Wielki Mur, Zakazane Miasto - Pałac Cesarski z okresu dynastii Ming i Qing, mauzoleum Pierwszego Cesarza koło Xi?anu, Armia Terakotowa, wiątynia i grobowiec Konfucjusza, Pałac Potala w Lhasie (Tybet), Park Narodowy w Lushan, Stare Miasto Pingyao, klasyczne ogrody w Suzhou, Świątynia Nieba i Pałac Letni w Pekinie, Góry Wuyi, Taishan, Huangshan, Emei, Stare Miasto Lijiang.

Jedną z głównych turystycznych atrakcji Chin są wspaniałe krajobrazy w okolicach miasta Guilin stworzone przez naturę około 300 mln lat temu. Szczególnie interesujący jest rejs statkiem po rzece Li do oddalonej o 80 km miejscowości Yangshuo, w czasie którego po drodze mija się dziesiątki gór. Wiele z nich posiada malownicze nazwy, jak chociażby Wzgórze Trąby Słonia.
W okolicach tych można spotkać rybaków, którzy do połowu ryb używają kormoranów.

Hongkong : Targi w Chinach : MPK Czwa


Copyright (c) 2010-2017 www.import-chiny.7it.eu pozycjonowanie stron Katowice