Chiny, import, targi, import z Chin, wizy, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza, hotele w Chinach

Import z Chin

Chiny import, biznes, izba gospodarcza...

Chiny - wnioski o wydanie wizy do Chin

Chiny - wizy, druki do pobrania

Chiny - wizy

Wiza, przepisy wjazdowe i celne

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele RP udający się do Chin muszą mieć ważną wizę pobytową lub tranzytową (osoby oczekujące na międzynarodowe połączenia lotnicze, których pobyt na lotnisku nie jest dłuższy niż 24 godziny, mogą opuścić lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio przy odprawie paszportowej).

Wyjazd z terytorium Chin kontynentalnych do Specjalnej Strefy Administracyjnej Hongkongu i/lub Makao traktowany jest jak opuszczenie granic ChRL i automatycznie anuluje ważność posiadanej wizy jednokrotnej. Planując wcześniej podróż do tych miejsc, należy pamiętać, aby ubiegając się o wizę w chińskich urzędach konsularnych, wnioskować o wydanie wizy dwu- lub wielokrotnej. Wizę na wjazd do Chin kontynentalnych z Hongkongu lub z Makao można uzyskać w działających tam biurach łącznikowych centralnych władz ChRL, a także za pośrednictwem agencji turystycznej China Travel Service. Jedynie w wyjątkowych przypadkach wizę można uzyskać na lotnisku.

Pobyt na terytorium ChRL bez ważnej wizy (przekroczenie okresu pobytu poza termin ważności wizy) karany jest grzywną do wysokości 1000 USD. Odpowiedzialny za sprawy wizowe Urząd Bezpieczeństwa Publicznego upoważniony jest do naliczania grzywny w wysokości ok. 60 USD za każdy dzień pobytu bez ważnej wizy.

Paszport natomiast powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy po terminie upływu ważności chińskiej wizy.

Od turystów indywidualnych chińskie urzędy konsularne mogą wymagać okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na dzień pobytu.

Przedłużenia ważności wizy można dokonać jedynie w dużych miastach w Biurach Bezpieczeństwa Publicznego (w Wydziałach Kontroli Ruchu Osobowego Cudzoziemców). Procedura przedłużania ważności wizy trwa zwykle kilka dni i należy to uwzględnić w planach podróży.

Poza międzynarodowymi portami lotniczymi i kolejowymi przejściami na granicy z Kazachstanem, Mongolią, Federacją Rosyjską, KRL-D (Koreą Północną) oraz na południu z Wietnamem, dla cudzoziemców dostępne są nieliczne drogowe punkty graniczne na granicy z Pakistanem, Kirgizją, Kazachstanem, Wietnamem, Laosem oraz okresowo na granicy z Nepalem w Tybecie.

Cudzoziemcom nie zezwala się na wjazd własnymi pojazdami na terytorium Chin. Wyjątek mogą stanowić międzynarodowe rajdy, ekspedycje itp., jednak imprezy takie muszą być zorganizowane przez wyspecjalizowaną chińską agencję turystyczną, która opracowuje trasę, uzyskuje stosowne zezwolenia od władz i deleguje swoich oficerów łącznikowych towarzyszących cudzoziemcom na trasie przejazdu.

PRZEPISY CELNE

Władze Chińskiej Republiki Ludowej z początkiem 2003 r. wprowadziły przepisy obowiązujące cudzoziemców przywożących i wywożących zagraniczne środki płatnicze. Wwożąc do Chin środki płatnicze w kwocie powyżej równowartości 5000 USD, cudzoziemcy zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji celnej, na której podstawie przy wyjeździe przeprowadzana jest kontrola i odprawa dewiz wywożonych. Jeżeli posiadane przy wyjeździe środki płatnicze nie przekraczają zgłoszonej w deklaracji kwoty lub są mniejsze niż równowartość 5000 USD, na ich wywóz nie jest wymagane dodatkowe zezwolenie. Aby wywieźć niezadeklarowane przy wjeździe dewizy o równowartości od 5000 do 10 000 USD, cudzoziemiec zobligowany jest posiadać pisemne zezwolenie banku, o które może wystąpić, przedstawiając dokument podróży (paszport) oraz dokumentację pochodzenia środków płatniczych. Jeśli wywożone środki płatnicze przekraczają równowartość 10 000 USD, oprócz zezwolenia banku wymagana jest także zgoda kompetentnego zarządu kontroli dewiz.

W deklaracji celnej wyjazdowej cudzoziemiec ma obowiązek podać wszystkie wartościowe przedmioty, które posiada przy sobie (np. kamerę wideo, aparat fotograficzny, odbiornik radiowy, cenną biżuterię itp.). Rzadko zdarza się, aby służby celne kontrolowały te deklaracje na lotniskach, natomiast często czynią to na granicy lądowej.

Nie wolno wwozić narkotyków, broni, amunicji i materiałów wybuchowych, waluty chińskiej, publikacji uznawanych przez prawo chińskie za szkodliwe (w tym pornografii i wydawnictw krytykujących władze i ustrój ChRL oraz materiałów propagujących działanie zakazanych w Chinach sekt, np. Falun-gong).

Zabroniony jest także przywóz do Chin przetworów mięsnych, mlecznych, nasion, żywych roślin itp. Nierespektowanie tych przepisów karane jest konfiskatą żywności przy przekraczaniu granicy. Bez certyfikatu zakupu nie wolno wywozić dzieł sztuki, rzadkich wydawnictw, wyrobów z kamieni szlachetnych oraz samych kamieni szlachetnych.

Wywóz zakupionych w Chinach dóbr powszechnego użytku, w tym sprzętu elektronicznego, jest traktowany bardzo liberalnie. Nie są poza tym znane żadne restrykcje celne, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych norm międzynarodowych.

Źródło:www.msz.gov.pl

Chinese hotels : Hongkong : wywóz kontenerów Kraków : Polsko - Chińska Izba Gospodarcza

Oklejanie pojazdw Warszawa

Pozycjonowanie stron internetowych

Koleje chińskie. Kolejowy rozkład jazdy w Chinach

Koleje w Chinach są na przyzwoitym poziomie a sieć kolejowa w Chinach jest bardzo rozbudowana. Podróżując po Chinach warto korzystać z kolei. Bilety kolejowe są tańsze niż lotnicze. Przemierzając Chiny koleją można lepiej poznać ten fascynujący kraj i zawrzeć wartościowe znajomości. Chińskie koleje oferują wygodne połączenia również wagonami sypialnymi .Bilety dostarczane są do hoteli.

Najczęściej turyści i ludzie biznesu korzystają z następujących połączeń:

Pekin - Szanghaj
Pekin - Guangzhou czyli Kanton
Szanghaj - Guangzhou

Bilety kolejowe na wszystkich trasach kolei chińskich można rezerwować i kupować online na poniższej witrynie:

http://www.china-train-ticket.com

Poszukiwanie dostawców:

Najlepszą metodą na znalezienie dostawcy z Chin jest internetowa platforma biznesowa - made-in-china lub alibaba. Można też szukać dostawców poprzez google (np. szukać jakiegoś produktu na stronach w domenach .cn (Chiny) lub .tw (Tajwan)).
Na powyższych platformach możemy spotkać 2 typ kontrahentów:
Producenci - handlują swoim towarem który sami wyprodukowali
Pośrednicy - handlują towarem którego nie wyprodukowali
Pośredników raczej należy unikać - nie gwarantują oni towaru dobrej jakości oraz mogą być problemy z certyfikatami.
Najłatwiejszym sposobem rozróżnienia pośredników od producentów jest przejrzenie oferty - jeśli jest szeroka tzn. zawiera produkty które nie są spokrewnione z sobą np. pamięci RAM i miskami wówczas mamy do czynienia z pośrednikiem i należy zachować szczególną ostrożność przy ewentualnym. Import tych towarów może być ryzykowny. Pośrednicy zazwyczaj nie mają swojej strony internetowej - reklamują się tylko w serwisach internetowych. Gdy znajdziemy interesujący nas produkt np. na made-in-china.com należy sprawdzić stronę domową producenta. Szczególną uwagę należy zwrócić na certyfikaty CE, UL, TUW.

Nawiązanie kontaktu:

Gdy znajdziemy interesujący towar należy wysłać zapytanie o cenę. Należy skorzystać z formularza kontaktowego umieszczonego na platformie lub też napisać bezpośrednio na adres który znajduje się na stronie internetowej. Należy zwrócić szczególną uwagę na profesjonalne zredagowanie wiadomości, standardowe "What is your price for 1000 pcs" to raczej za mało i szanse że ktoś na to odpowie są raczej nikłe. Profesjonalnie przygotowane zapytanie o cenę powinno zawierać wstęp - 2-3 zdania o firmie - jeśli jest się osobą prywatną należy napisać ze planuje się rozpoczęcie działalności i jest się zainteresowanym rozpoczęciem współpracy właśnie z nimi, lub też wymyślić sobie jakieś 2 zdania o wirtualnej firmie. Następnie należy zapytać się o towar - trzeba sprecyzować który model/wersje nas interesują - gdy poprosimy o cały asortyment zazwyczaj zostaniemy poproszeni o sprecyzowanie zapytania - szanse że dostaniemy od razu cały cennik wynoszą kilkanaście procent. Należy też zapytać o opakowanie (wymiar i masę) produktu, certyfikaty, oraz przesyłkę i formy płatności oraz koszt przesyłki do miejsca docelowego (zazwyczaj towar jest sprzedawany na warunkach FOB - producent dostarczy towar do firmy która zajmuje się przesyłaniem towaru) Bardzo ważną sprawą jest podpisanie się oraz umieszczenie danych takich jak adres strony www, nr telefonu, adresu firmy.

więcej informacji...

Godziny urzędowania i adres Wydziału Konsularnego:

Godziny urzędowania:

Poniedziałki 13:30-15:30

Środy 9:00-11:00

Czwartki 9:00-11:00

Czas pracy Wydziału Konsularnego ulega zmianie w czasie obchodów polskich świąt oraz następujących świąt chinskich:

- Chinski Nowy Rok (święto ruchome, zazwyczaj w styczniu lub lutym; Wydział Konsularny jest wówczas nieczynny przez ok. 2 tygodnie);

- Święto Narodowe - rocznica powstania ChRL (1 października; Wydział Konsularny jest wówczas nieczynny przez ok. 1 tydzien);

- Święto Pracy - 1 maja; Wydział Konsularny jest wówczas nieczynny przez ok. 1 tydzien.

Adres:

Warszawa, ul. Bonifraterska 1, wejście od ulicy Wałowej.

Zasada:

Obywatele polscy udający się do kontynentalnej części Chinskiej Republiki Ludowej (tj. oprócz Hongkongu, Macao i Tajwanu,) muszą przed wyjazdem ubiegać się o wizę.

Wszystkie potrzebne dokumenty należy składać w tym samym czasie. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów może spowodować odmowę przyjęcia wniosku.

Wydział Konsularny nie świadczy usług kserograficznych.

Dokumenty Wymagane od wszystkich wnioskodawców:

- Paszport ważny w chwili składania przez jeszcze co najmniej 6 miesięcy, z wolną stroną na wklejenie wizy;

- Wypełniony czytelnie Wniosek wizowy;

- Jedna fotografia (format paszportowy), którą należy nakleić na wniosek wizowy.

Ponadto:

Osoby wyjeżdżające w celach turystycznych zobowiązane są dołączyć kserokopię biletu, na podstawie którego zamierzają udać się do Chin lub wydruk rezerwacji takiego biletu. Osoby, które wyjeżdżają na wycieczkę zorganizowaną przez biuro podróży, zamiast biletów mogą okazać potwierdzenie uczestnictwa w wycieczce oraz program imprezy.

Osoby wyjeżdżające w celach służbowych powinne dołączyć zaproszenie od strony chinskiej (np. od chinskiego kontrahenta, organizatora targów itp.). Zaproszenie takie uprawnia do ubiegania się o wizę jedno- lub dwukrotną. Natomiast w celu uzyskania wizy służbowej z prawem do wielokrotnego przekraczania granicy Chin wymagane jest okazanie zaproszenia wystawionego przez upoważnioną instytucję w ChRL (np. władze danej prowincji lub miasta). Prośbę o wydanie takiego zaproszenia składa osoba zapraszająca w Chinach.

Osoby wyjeżdżające w celu podjęcia pracy powinny, oprócz wniosku wizowego, zdjęcia i paszportu, złożyć następujące dokumenty: zaproszenie od chinskiej firmy/instytucji ? przyszłego pracodawcy, zezwolenie na pracę w Chinach oraz wypełniony kwestionariusz badan zdrowotnych.

Cudzoziemcy, składający paszport innego panstwa niż Rzeczpospolita Polska, wraz ze wspomnianymi wyżej dokumentami zobowiązani są złożyć kserokopię ważnej karty czasowego lub stałego pobytu w Polsce.

2. A co jeśli wybieram się do Hongkongu lub Macao?

Polacy nie potrzebują wiz wjazdowych do Hongkongu i Macao, jeżeli ich pobyt nie przekroczy 3 miesięcy. Jednak osoby, które zamierzają podjąć pracę w Hongkongu i/lub Macao muszą starać się o wizę niezależnie od długości pobytu. Formularz wniosku wizowego do Hongkongu różni się od wniosku do kontynentalnej części Chin.

3. Jak długo mam czekać na wyrobienie wizy?

Czas oczekiwania na wizę

Standardowo wizy są gotowe do odebrania trzeciego dnia pracy Wydziału Konsularnego, licząc od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów (tj. nie cały tydzien od złożenia dokumentów). Dotyczy to zarówno wiz turystycznych, jak i służbowych.

Na żądanie wnioskodawcy i po rozpatrzeniu sprawy przez konsula wiza może być wydana w kolejnym dniu pracy Wydziału Konsularnego, licząc od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Pobiera się wówczas opłatę za przyspieszenie biegu sprawy (opłata ekspresowa).

4. Ile kosztuje wyrobienie wizy?

Opłaty

Od obywateli polskich nie pobiera się opłat wizowych za wystawienie wizy w zwykłym terminie.

Opłata ekspresowa pobierana od Polaków wynosi 150 złotych, niezależnie od rodzaju wizy.

Od obywateli pozostałych panstw pobiera się opłaty wizowe w następującym wymiarze:

 
Wiza jednokrotna ważna 3 miesiące
Wiza dwukrotna ważna 3 miesiące
Wiza wielokrotna ważna 6 miesięcy
Wiza wielokrotna ważna 12 miesięcy
Obywatele USA
200 zł
300 zł
400 zł
600 zł
Obywatele pozostałych panstw (oprócz Polski i USA)
150 zł
225 zł
300 zł
450 zł

Opłata ekspresowa dla cudzoziemców - nie Polaków wynosi 50 złotych.

Opłaty wnosi się gotówką w Wydziale Konsularnym przy odbiorze wizy.

Wniosek o wydanie wizy do Chin (po polsku)
Wniosek o wydanie wizy do Chin (po angielsku)

Hongkong : Targi w Chinach : MPK Czwa


Copyright (c) 2010-2017 www.import-chiny.7it.eu pozycjonowanie stron Katowice