Chiny, import, targi, import z Chin, wizy, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza, hotele w Chinach

Import z Chin

Chiny import, biznes, izba gospodarcza...

Chiny - Handel specjalistyczny i hurtowy, wnioski o wydanie wizy do Chin

Chiny - wizy, druki do pobrania

Chiny - gospodarka

Uwarunkowania taryfowe:
W Hongkongu nie stosuje się ceł, a importowane bądź eksportowane towary podlegają minimalnym formalnościom. Jedyne towary, których przywóz podlega obciążeniu akcyzą to tytoń, napoje alkoholowe, alkohol metylowy i olej węglowodorowy. Te towary podlegają określeniu wartości celnej przez służby celne. Dotyczy to również sprowadzanych samochodów, dla których wartość celna jest podstawą do obliczenia podatku pobieranego przy pierwszej rejestracji, który oscyluje w granicach 40 - 60 % wartości pojazdu.
Akcyzę na te towary nakłada się w tej samej wysokości na wszystkie wymienione powyżej grupy towarów, bez względu na to, czy są produkowane w Hongkongu, czy sprowadzane z zagranicy. Stanowi to zresztą bardzo poważne źródło przychodów budżetowych, umożliwiając w dużym stopniu utrzymanie bezcłowego importu innych towarów. Na tytoń, olej węglowodorowy i alkohol metylowy opłata akcyzy nakładana jest według określonych stawek w zależności od ilości sprowadzanego towaru. Podatek akcyzowy nakładany na napoje alkoholowe zależy od zawartości czystego alkoholu. Przykładowo za napoje alkoholowe o zawartości czystego alkoholu przekraczającej 30% opłata wynosi 100% wartości. Na wino stawka wynosi 60% a na piwo - 30% W przypadku tytoniu za każde 1000 papierosów opłata wynosi 766,00 dolarów HK. W przypadku benzyny bezołowiowej za każdy litr paliwa płaci się 6,06 dolara HK. Generalnie wartość celną importowanych paliw określa się na podstawie dokumentu przewozowego (konosament), pod warunkiem, że nie ma podejrzenia o zaniżenie podanych w dokumentach cen.

Towary, których wwóz do Hongkongu jest zabroniony, bądź poddany bardzom poważnym ograniczeniom to głównie narkotyki, niektóre leki psychotropowe, broń palna i amunicja, niektóre chemikalia, sztuczne ognie, towary o znaczeniu strategicznym.

Przydatna strona internetowa:
Customs and Excise Department (Hong Kong Customs): http://www.info.gov.hk/customs.
Importerzy ryżu i mrożonego mięsa muszą posiadać pozwolenie na import zanim sfinalizują transakcję. W odniesieniu do importowanego mięsa mrożonego bądź schłodzonego wymagane jest przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez upoważnione do tego władze weterynaryjne kraju eksportera. Importerzy roślin i żywych zwierząt również muszą przedłożyć stosowne zaświadczenia weterynaryjne ("Health Certificate"). W przypadku sprowadzania niektórych zwierząt domowych Hong Kong stosuje kwarantannę w zależności od miejsca pochodzenia zwierzęcia. Jest to środek zapobiegający przeniesieniu wścieklizny na obszar Hongkongu.

Przydatna strona internetowa:
The Agriculture Fisheries and Conservation Department - Livestock Division
: http://www.afcd.gov.hk.
Wypełniając zasady WTO sformułowane w Umowie o Barierach Technicznych w Handlu, Hongkong możliwie szeroko stosuje międzynarodowe standardy i normy odnoszące się do różnych branż wytwórczości i usług. Hongkong nie ma jednej centralnej instytucji wydającej poszczególne normy. W systemie działa parę agencji regulujących kwestie norm i standardów w podanych poniżej obszarach. Instytucje te starają się jednakże wprowadzać normy jedynie w obszarach związanych ze zdrowiem konsumentów i ich bezpieczeństwem, naczelnym bowiem zadaniem, obok funkcji regulacyjnej, jest troska, by tworząc konkretne normy nie wpływać na ograniczenie roli wolnego rynku, którego przejrzyste i obiektywne funkcjonowanie jest najistotniejsze. Obszary, w których stosuje się na szerszą skalę normy i procedury oceny zgodności z obowiązującymi standardami to:

 • materiały budowlane,
 • zbiorniki i kotły ciśnieniowe,
 • sprzęt elektryczny
 • energetyka,
 • ochrona środowiska,
 • technologia przetwarzania danych
 • środki transportu,
 • chemikalia (pestycydy),
 • substancje radioaktywne i aparatura
 • lekarstwa i sprzęt medyczny,
 • towary konsumpcyjne,
 • zabawki i wyroby dla dzieci,
 • żywność,
 • zwierzęta i rośliny (normy sanitarne i fitosanitarne),

Każda z tych branż posiada zestaw przepisów określających normy i procedury sprawdzania zgodności produktu z określonymi standardami.

Dla przykładu kwestią określenia norm dla artykułów żywnościowych zajmuje się Food and Environmental Hygiene Department. Podstawowe regulacje dotyczące wymogów co do wyrobów żywnościowych zostały określone w części V Ustawy "Public Health and Municipal Services Ordinance". Główne postanowienia tego dokumentu określają formy ochrony prawnej kupujących żywność, konsekwencje sprzedaży niepełnowartościowej żywności, wymogi co do składu produktów żywnościowych i jego opisu, wymogi sanitarne i sposób niszczenia zepsutej żywności.

Istotny jest również opis procedury oceny zgodności towaru z określonymi normami. Próbki żywności pobierane są na granicy dla przeprowadzenia określonych normami testów. Import dziczyzny wymaga uprzedniej zgody wspomnianego Departamentu.
Import mięsa i drobiu może być dokonywany tylko z tych miejsc pochodzenia, które zostały formalnie uznane przez Departament za odpowiadające lokalnym wymogom. Wszelkie wymogi określone normami muszą być w pełni respektowane, gdyż pieczołowitość kontroli i skuteczność egzekwowania prawa w Hongkongu są jedną z podstaw sprawności systemu. Warto podkreślić ponownie, że stosowane w Hongkongu normy nie są, z założenia, instrumentem ograniczającym dostęp do rynku, stąd ich postanowienia są klarowne i nie dyskryminują żadnego z potencjalnych dostawców.

Wszelkie szczegółowe wymogi co do norm i procedur dla wymienionych powyżej grup towarowych opisane są szczegółowo w bazie danych, której pełna nazwa brzmi:

Standards, Regulations, and Conformity Assessment Database.
Przydatna strona internetowa: http://www.standard.gov.hk/standard/eng/policy.htm
W przypadku kontraktów inwestycyjnych i usługowych coraz większe znaczenie ma posiadanie przez dostawców certyfikatu ISO serii 9000. Nad coraz szerszym wprowadzeniem systemu certyfikacji wśród lokalnych firm czuwa Hong Kong Quality Assurance Agency. W ramach organizowanych przetargów, coraz częściej wymaga się od oferentów posiadania certyfikatu ISO 9000.
Źródło:Wydział Ekonomiczno - Handlowy Konsulatu Generalnego RP w Hong Kongu

Zestaw. CIRHZ Warszawa

Użyteczne adresy:

Chińska Republika Ludowa - adresy placówek RP
Wydział Ekonomiczno-Handlowy, Hong Kong

suite 2009, Two Pacific Place, 88 Queensway Central
tel. (0-0852) 284-00-814
fax. (0-0852) 291-89-109
e-mail: kgcommhk@netvigator.com
http://www.polecom.com.cn

Wydział Ekonomiczno-Handlowy, Szanghaj
6B QiHua Building 1375 Huaihai Rd. (M)
200031 Shanghai, P.R.of China
tel. (0-08621) 6433-4735
telex. 33524 plkg cn
fax. (0-08621) 6433-0161
e-mail: commoff@uninet.com.cn
http://www.polandshanghai.com

Wydział Ekonomiczno-Handlowy, Kanton
63 Shamian Dajie,
Guangzhou 510130,
P.R.of China
tel. (0-08620) 8121-8991
fax. (0-08620) 8121-8992
telex. 441131 kgprl cn
e-mail: wehgz@sinaman.com
http://www.polandguangzhou.com

Ambasada RP
1 Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai
100600 Beijing, PR China
tel. (0-08610) 6532-1235 do 37
fax. (0-08610) 6532-1745
e-mail: polska@public2.bta.net.cn (konto główne), polamba@public.bta.net.cn (pion polityczny)
http://www.PolandEmbassyChina.net

Wydział Konsularny
adres - j.w.

tel. (0-08610) 6532-1235 do 37
fax. (0-08610) 6532-3567
e-mail: polska@public2.bta.net.cn
Konsulat Generalny RP w Szanghaju
Jianguo Xilu 618, 200031 Shanghai, PR China
tel. (0-08621) 6433-9288, (0-08621) 6433-4735
fax. (0-08621) 6433-0417
e-mail: cgpl@polandshanghai.org
http://www.polandshanghai.org

Konsulat Generalny RP w Kantonie
63 Shamian Dajie, Guangzhou 510130
Guagdong Prov. PR of China
tel. (0-08620) 8121-9993, (0-08620) 8121-9994
fax. (0-08620) 8121-995
e-mail: plcogeca@pub.guangzhou.gd.cn

Hongkong (Chiny) - adresy placówek RP
Wydział Ekonomiczno-Handlowy

Suite 2009, Two Pacific Place
88 Queensway, Central HONG KONG
tel. (0-0852) 2840-0814
fax. (0-0852) 2918-9109
e-mail: kgcommhk@netvigator.com
http://www.polandtrade.com.hk

Konsulat Generalny RP w Hongkongu
Suite 2006, Two Pacific Place Admiralty
88 Queensway, Central Hong Kong
tel. (0-0852) 2840-0779, (0-0852) 2840-0804
fax. (0-0852) 2918-9109
e-mail: kgrphk@netvigator.com

Przydatne adresy pocztowe i internetowe:

Ministerstwa i ważniejsze urzędy gospodarcze

Izby Przemysłowo - Handlowe:

Pełna lista ponad 300 handlowych i przemysłowych organizacji na terenie Hongkongu:http://www.tid.gov.hk/english/aboutus/publications/industrialsupp/hktio2002.html

Hong Kong General Chamber of Commerce
22/F, United Centre
95 Queensway, Hong Kong
Tel. (852) 2529 9229
Fax. (852) 2527 9843
E-mail. chamber@hkgcc.org.hk
http://www.hkgcc.org.hk

Hong Kong Chinese Importers & Exporters Association
7-8/F, Champion Building
287-291 Des Voeux Road Central
Hong Kong
Tel. (852) 2544 8474
Fax. (852) 2544 4677

Chinese General Chamber of Commerce
4/F., 24-25 Connaught Road, Central,
Hong Kong.
Tel: (852) 2525 6385
Fax: (852) 2845 2610
Email: cgcc@cgcc.org.hk
http://www.cgcc.org.hk/index_e.html

Organizacje wspierające działalność gospodarczą (banki, agencje):

Hong Kong Monetary Authority spełnia praktycznie wszystkie funkcje banku centralnego z wyjątkiem druku banknotów, do czego są upoważnione trzy instytucje bankowe (HSBC, Bank of China i Standard Chartered). Jednym z zasadniczych zadań HKMA jest czuwanie nad sprawnymi rozliczeniami międzybankowymi, jak również nad stabilnością kursu waluty (związanej z dolarem amerykańskim).

Listę banków wraz z dodatkowymi informacjami n/t oferowanych przez nie usług można znaleźć pod poniższym adresem internetowym:

Źródła informacji rynkowych:

Zainteresowane firmy znajdą najwięcej praktycznych informacji rynkowych na stronach internetowych dwóch instytucji tzn. Rady Rozwoju Handlu Hongkongu (Trade Development Council - TDC) i Wydziału Ekonomiczno - Handlowego KG RP w Hongkongu (pkt. 1 i 3 w poniższym zestawieniu). Portal TDC obejmuje informacje na temat wszelkich imprez promocyjnych organizowanych w Hongkongu, posiada największą bazę danych o lokalnych firmach ze szczegółowym opisem ich profilu produkcyjnego bądź usługowego, w tym z charakterystyką kierunków prowadzonej przez nie działalności eksportowo - importowej. Jest również portal TDC źródłem informacji o podstawowych tendencjach na rynku i kształtowaniu się sytuacji gospodarczej w poszczególnych branżach. Oddzielnie WEH przygotowuje informacje o funkcjonowaniu podstawowych branż gospodarki Hongkongu, głównie w świetle rozszerzającej się współpracy z ChRL, tym niemniej zainteresowane firmy polskie mogą, poprzez portal TDC, zapoznać się z profilem głównych sektorów wytwórczości i usług.

Handel specjalistyczny i hurtowy:

Hongkong ma jedną z najbardziej powiązanych z handlem zagranicznym gospodarek świata. Udział tego sektora w tworzeniu GDP wynosi ponad 20%. Hongkong obsługuje, dla przykładu, sporą część handlu zagranicznego szybko rozwijających się Chin. W 2002 roku prawie 40 % obrotów z zagranicą realizowanych przez ChRL, obsługiwanych było przez firmy z Hongkongu.
Lokalne firmy handlowe (typu: "eksport - import") to zwykle niewielkie podmioty zatrudniające średnio 5 osób. Jedynie około 270 firm z tej branży zatrudnia ponad 100 osób. Obecnie działają na rynku trzy grupy firm tzn:

 • tradycyjni pośrednicy w handlu, kojarzący dostawcę z odbiorcą, bazują one głównie na niewielkich kosztach własnej działalności i dobrej znajomości wąskich segmentów rynku,
 • handlowcy, angażujący się również w pewne etapy procesu produkcyjnego, dla przykładu są to firmy, które zapewniają producentom surowiec, finansując jego zakup,
 • firmy o sporym potencjalne, bardzo poważnie zaangażowane w sferę produkcji, w zasadzie pilotujące wytwórczość (poprzez wykonywanie projektów, zaopatrywanie w wyszukane materiały i surowce do produkcji itp).

Lokalne firmy handlowe są najczęściej członkami branżowych izb handlowych. Część z tych stowarzyszeń podajemy w poniższym zestawieniu. Wybrano te izby, których profil odpowiada tym polskim branżom towarowym, które, zdaniem WEH, mają szansę zwiększenia sprzedaży w Hongkongu:

Hong Kong & Kowloon Timber Merchants Association
1/F 50 Portland Street
Kowloon
Tel: (852) 2385 0464
Fax: (852) 2780 2334
Hong Kong & Kowloon General Association of Liquor Dealers and Distillers, Block A, &/F
300 Nathan Road, Kowloon
Tel: (852) 2815 2313
Fax: (852) 2854 3229

The Hong Kong Food
Traders Association
1/F, CMA Building
64-66 Connaught Road,
Central, Hong Kong
Tel: (852) 2542 8600
Fax: (852) 2541 4541
www.hkfc.org.hk

The Hong Kong Chamber of Small and Medium Businesses
Room 1806, Tower B,
Regent Centre
63 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung
New Territories
Tel: (852) 2325 9789
Fax: (852) 2329 3749

The Hong Kong Association of the Pharmaceutical Industry
Room A, 13/F, Trust Tower
69 Johnston Road,
Wan Chai, Hong Kong
Tel: (852) 2528 3061-2
Fax: (852) 2856 6283

Jest to tylko drobny wycinek stowarzyszeń branżowych działających w Hongkongu, w przypadku zainteresowania nawiązaniem kontaktu z izbą grupującą producentów bądź handlowców z konkretnej branży prosimy o kontakt z WEH Hongkong.

Zawarcie kontraktu handlowego
W Hongkongu dominują typowe formy rozwiązań prawnych przy formułowaniu tekstu kontraktu. Podstawową formą płatności jest akredytywa dokumentowa (Letter of Credit). Walutą kontraktu jest najczęściej dolar amerykański. Termin płatności - 60 - 90 dni po dostawie.

Chinese hotels : Hongkong : wywóz kontenerów Kraków : Polsko - Chińska Izba Gospodarcza

Oklejanie pojazdw Warszawa

Pozycjonowanie stron internetowych

 

Jednym z zasadniczych elementów działalności handlowej jest wysoka etyka lokalnych partnerów, stąd szczególną wagę przywiązuje się do dotrzymywania zasadniczych terminów w kontrakcie, czyli, terminu dostawy, z jednej strony i płatności "na czas" z drugiej.
Większość importowanych towarów rynkowych odnosi się do konkretnych norm i standardów międzynarodowych, co zapisywane jest w kontrakcie. Podobnie dokumenty wymagane dla wybranych towarów przez lokalne przepisy (typu "Zaświadczenie o Pochodzeniu Towaru - Certificate of Origin", bądź konieczne pozwolenia do uzyskania przez wysyłką towaru) są jasno określane w kontrakcie. Informacji na temat pozwoleń (licencji) na przywóz różnych towarów (typu artykuły żywnościowe, farmaceutyki, chemikalia itp.) można uzyskać w:

Trade Licensing Section of Trade Department
700 Nathan Road, Kowloom
tel: (852) 2398 5559 lub 2398 5560
fax: (852) 2789-2491

Spedycja odbywa się jedynie drogą morską (stąd w tekście kontraktu za datę dostawy uznaje się tą , która widnieje na konosamencie - B/L), lub powietrzną (w tym przypadku dokumentem spedycyjnym jest AWB (Airway Bill) - lotniczy list przewozowy. W zależności od specyfiki towaru i uzgodnień między partnerami, w przypadku transportu morskiego stosuje się najczęściej formułę dostawy FOB - Polish Port lub CIF - Hongkong.

Językiem kontraktu jest język angielski. W przypadku wejścia na drogę prawną, kontrakt jest podstawą w rozstrzyganiu sporów.
Przedstawiciele firm, którzy chcieliby bliżej poznać wewnętrzne wymagania, jakim muszą sprostać importerzy z Hongkongu, powinni zajrzeć na stronę inernetową http://www.legislation.gov.hk/index.htm w ramach systemu BLIS (Billingual Laws Information System) zgromadzone są wszystkie dokumenty ustawowe m.in. "Sale Ordinance" z szeregiem definicji odnoszących się do obrotu wewnętrznego.
Informacje dla podróżnych (wizy, formalności wjazdowe)

Hongkong jest miejscem aktywnym gospodarczo przez cały rok, natomiast najlepszym okresem na podróż w ten rejon jest połowa września do końca lutego. W najchłodniejszych miesiącach tzn. od grudnia do połowy lutego średnia temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza. Od maja do września panuje w Hongkongu pora deszczowa o dużej wilgotności powietrza i temperaturach przekraczających 30 stopni w ciągu dnia. Wrzesień to okres największego prawdopodobieństwa występowania tajfunów, choć cyklony tropikalne o różnej sile mogą tworzyć w ciągu całego okresu od maja do listopada.

Obywatele RP przyjeżdżający do Hongkongu musza posiadać paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy. Na pobyt do 90 dni wiza nie jest wymagana. O zgodę na przedłużenie pobytu należy zwrócić się do tutejszego urzędu imigracyjnego. Aplikacje można składać w:

Immigration Department
7 Gloucester Rd, Immigration Tower
Wanchai, Hong kong
Tel. 2824 6111, Fax. 2824 1133
E-mail. enquiry@immd.gcn.gov.hk
http://www.info.gov.hk/immd

Przy wjeździe do Hongkongu należy wypełnić formularz wjazdowy oraz deklarację zdrowotną (w związku ze stałą kontrolą prowadzoną jako środek prewencyjny przed ewentualnym nawrotem epidemii SARS).
W przypadku wyjazdu do Chin z Hongkongu wymagana jest wiza. Obywatele wszystkich krajów podróżujący do Chińskiej Republiki Ludowej (poza chińskimi rezydentami Hongkongu) musza posiadać ważną wizę. Placówki ChRL wydają pojedyncze, podwójne oraz wielokrotne wizy (te ostatnie na zaproszenie strony chińskiej)

Sekcja wizowa zna duje się w budynku China Resources Building, 7/F, Lower Block, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong. Godziny przyjęć: pn.-pt. 9.30-12.00, 14-17.00pm; wiza dla obywateli polskich jest bezpłatna (na następny dzień - ekspres HK$150).
Wizę można także otrzymać w biurach China Travel Service (główny oddział tel: (852) 2522-0450), biuro w Tsim Sha Tsui (tel: (852) 2736-1863). Cena wizy ok. HK$200 - czas wyrobienia 48 godzin).

5-dniową wizę uprawniającą do pobytu wyłącznie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Shenzhen można także otrzymać na granicy w Lo Wu.

Dla planujących odwiedzenie Hongkongu istotne będzie też zapoznanie się z bazą hotelową, którą można przejrzeć poprzez strony internetowe dwóch poniższych instytucji:

Szczególnie godna polecenia jest strona internetowa Hong Kong Tourism Board, a więc organizacji promującej Hongkong jako miejsce szczególnie atrakcyjne turystycznie. Zainteresowani znajdą na tej stronie nie tylko szczegółowy opis bazy hotelowej z najnowszymi cennikami i szerokim opisem każdego z hoteli, ale również wskazówki jak poruszać się po Hongkongu, gdzie zrobić zakupy, jakie są najlepsze lokale gastronomiczne. Opisane są też programy turystyczne dla biznesmenów, oferujące zapoznanie się, w krótkim czasie, z najciekawszymi miejscami w Hongkongu.

Obyczaje handlowe, kultura współpracy, przyzwyczajenia kontrahentów
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w wydawnictwie przygotowanym przez WEH w Hongkongu pt. "Negocjacje w Chinach - Etykieta w spotkaniach z Chińczykami". Polecamy to wydawnictwo szczególnie wszystkim tym, którzy po raz podejmują działalność w tej części świata. Przed nawiązaniem kontaktów handlowych warto zapoznać się z tą publikacją, a jest ono dostępne na stronie internetowej WEH Hongkong: http://www.polandtrade.com.hk/negocjacje/negocjacje_cover.htm
Źródło: Wydział Ekonomiczno - Handlowy Konsulatu Generalnego RP w Hong Kongu

Przygotowaliśmy pakiet motywacyjny, edukacyjny, ebiznesowy i perswazyjny... szczególnie polecam ten pierwszy, bo opinie jakie zebrały książki, które się w nim znajdują są po prostu zabójcze.

poprzednia...

Hongkong : Targi w Chinach : MPK Czwa


Copyright (c) 2010-2017 www.import-chiny.7it.eu pozycjonowanie stron Katowice