Chiny, import, targi, import z Chin, wizy, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza, hotele w Chinach

Import z Chin

Chiny import, biznes, izba gospodarcza...

Chiny - wnioski o wydanie wizy do Chin

Chiny - wizy, druki do pobrania

Chiny - gospodarka

Chiny - informacje ogólne o kraju

Chiny/Chińska Republika Ludowa (Zhongguo/Zhonghua Renmin Gongheguo), państwo położone w Azji Wschodniej.

Stolica: Pekin
Powierzchnia: 9.572,4 tys. km2
Ludność: 1.284,5 mln mieszkańców
Język urzędowy: chiński
Jednostka monetarna: yuan renminbi (CNY, RMB)

Chiny graniczą: z Koreą Północną, Rosją, Mongolią, Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Afganistanem, Pakistanem, Indiami, Nepalem, Bhutanem, Myanmarem, Laosem, Wietnamem.

Położenie geograficzne

Chiny leżą nad Morzem Żółtym, Morzem Wschodniochińskim i Morzem Południowochińskim.
Granice z sąsiadującymi państwami wynoszą: z Koreą Północną 1416 km, z Rosją 3645 km, z Mongolią 4673 km, z Kazachstanem 1533 km, z Kirgistanem 858 km, z Tadżykistanem 414 km, z Afganistanem 76 km, z Pakistanem 523 km, z Indiami 3380 km, z Nepalem 1236 km, z Bhutanem 470 km, z Myanmarem 2185 km, z Laosem 423 km i z Wietnamem 1281 km. Do Chin należy ponad 5400 przybrzeżnych wysp.
Ukształtowanie terenu w większości górzysto-wyżynne. Niziny występują we wschodnich partiach kraju, a obszary pustynne na zachodzie.

Najwyższym szczytem jest Mount Everest - 8850 m n.p.m.

Głównymi rzekami są: Jancy, Huang Ho (Żółta Rzeka) i Amur.

Klimat

Klimat zróżnicowany: umiarkowany, kontynentalny na północy; zwrotnikowy na południowych wybrzeżach; podzwrotnikowy i umiarkowany na północnym-wschodzie; monsunowy na południowym-wschodzie; skrajnie suchy na zachodzie.
Średnia temperatura powietrza w styczniu wynosi od +14oC na wybrzeżach do -10oC na większości obszaru. Na zachodzie temperatura dochodzi do -26oC.
Średnia temperatura powietrza w lipcu wynosi od 20 do 30oC.
Średnia roczna suma opadów to od około 250 do 1000 mm na południu, około 250 mm w centrum i na zachodzie kraju i ponad 2000 mm na południowym zachodzie.

Wykorzystanie ziemi:

  • 10% - ziemie uprawne,
  • 43% - łąki i pastwiska,
  • 14% - lasy i zarośla,
  • 33% - inne.

Ludność Chin:

Chiny to kraj, w którym Chińczycy Han stanowią 91,6%, a ludy Zhuang, Mandżurowie, Hui, Miao, Ujgurzy, Yi, Mongołowie, Tybetańczycy, Bui i inne mniejszości 8,4%.

Językiem urzędowym jest język chiński mandaryński (putonghua), oparty na dialekcie pekińskim. W użyciu są też dialekty: yue, wu, minbei, min, xiang, gan, hakka i inne.

Liczba mieszkańców Chin wynosi 1.284,53 mln (2002 r.). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 134 osoby na 1 km2. Mężczyźni stanowią 51,5% ogółu ludności, kobiety 48,5%. Liczba urodzeń na 1000 osób wynosi 12,86. Średnia długość życia kobiety wynosi 73 lata, mężczyzny 70 lat. W miastach mieszka 39,1% ogółu ludności, na wsi 60,9%.

Większymi miastami w Chinach są:

  • Czungcing (Chongqing),
  • Szanghaj (Shanghai),
  • Pekin (Beijing),
  • Czengtu (Chengdu),
  • Harbin,
  • Tiencin (Tianjin).

W 2002 r. zatrudnionych było 737 mln osób, a wskaźnik bezrobocia w miastach wyniósł 4%. (Przygotowano na podstawie materiałów National Bureau of Statistics of China http://www.stats.gov.cn
Głównymi wyznaniami w Chinach są taoizm, buddyzm, islam i chrześcijaństwo. Oficjalnie jest to kraj ateistyczny.

Ustrój polityczny i podział administracyjny:

Chiny są socjalistyczną republiką ludową.
Głową państwa jest przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej (prezydent) wybierany przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL) na 5-letnią kadencję.

Władzę ustawodawczą stanowi 1-izbowy Parlament, Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, składający się z 2972 deputowanych wybieranych na 5-letnią kadencję w wyborach pośrednich przez zgromadzenie przedstawicieli prowincji, miast wydzielonych, regionów autonomicznych oraz przez armię. Pracami parlamentu kieruje Stały Komitet OZPL.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem mianowanym przez przewodniczącego ChRL (prezydenta), na wniosek OZPL.

Pod względem administracyjnym Chiny dzielą się na prowincje, miasta wydzielone, regiony autonomiczne i specjalne regiony administracyjne.

Podział administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej:

Struktura podziału administracyjnego Nazwa jednostki wchodzącej w skład struktury
Liczba jednostek w strukturze
Prowincje Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Hainan, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai
22
  Chiny uważają Tajwan za swoją 23 prowincję
1
Miasta wydzielone Pekin (Beijing), Tianjin (Tiencin), Shanghai (Szanghaj), Chongqing (Czungcing)
4
Regiony autonomiczne Inner Mongolia, Guangxi Zhuang (Kuangsi Czuang), Tibet (Tybetański Region Autonomiczny), Ningxia Hui (Ningsia Huej), Xinjiang Uygur (Sinciang Ujgur)
5
Specjalne regiony administracyjne Hongkong, Macao (Makau)
2


Źródło: National Bureau of Statistics of China http://www.stats.gov.cn

Informacje ogólne o gospodarce:

Podstawowe produkty rolne, przemysłowe i surowce kopalne
Rolnictwo chińskie nastawione jest na uprawę ryżu, pszenicy oraz bawełny. Z innych roślin uprawia się głównie owies, kukurydzę, rośliny oleiste , trzcinę cukrową, buraki cukrowe, herbatę, owoce cytrusowe, orzeszki ziemne.
Rozwinięta jest hodowla jedwabnika morwowego i rybołówstwo.
W produkcji zwierzęcej najbardziej rozpowszechniony jest chów bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, koni i drobiu.

Z bogactw naturalnych Chiny posiadają duże zasoby rud żelaza, chromu, niklu, wolframu, węgla kamiennego. Występują też złoża antymonu, miedzi, złota, manganu, ołowiu, ropy naftowej, rtęci, cyny, cynku, aluminium, uranu.

Bardzo prężnie rozwija się przemysł. Tradycyjne miejsce ma przemysł jedwabniczy i bawełniany. Dynamicznie rozwija się przemysł elektroniczny, metalowy, maszynowy, rolno-spożywczy.

Główne gałęzie gospodarki:
rolnictwo, przemysł włókienniczy, maszynowy, metalowy, metalurgiczny, chemiczny, elektromaszynowy, elektroniczny, rolno-spożywczy, odzieżowy, turystyka

Główne towary eksportowe:
maszyny i urządzenia, chemikalia, tekstylia, odzież, paliwa, zabawki, porcelana

Chinese hotels : Hongkong : wywóz kontenerów Kraków : Polsko - Chińska Izba Gospodarcza

Oklejanie pojazdw Warszawa

Pozycjonowanie stron internetowych

Koniunktura i uwarunkowania rozwoju gospodarczego Chin w 2003 roku

W 2003 roku czynnikiem wewnętrznym, który miał istotny wpływ na aktywność gospodarczą była epidemia SARS. Zachorowania na SARS występowały od końca 2002 roku do połowy 2003 roku. Apogeum odnotowano w marcu - maju 2003 roku. W tym okresie ograniczeniu uległy kontakty oficjalne i gospodarcze z zagranicą. Na rynku wewnętrznym uwidoczniły się nieracjonalne zmiany popytu. Kupowano masowo towary pierwszej potrzeby, rezygnowano z usług (np. restauracji), wykupywano niektóre środki lecznicze i kosmetyki. SARS spowodował krótkookresowe pogorszenie wskaźników gospodarczych. Jednakże w drugim półroczu 2003 chińska gospodarka zaczęła odrabiać straty.

W polityce gospodarczej kontynuowano reformy gospodarcze. W marcu 2003 roku przeprowadzono reorganizację instytucji rządowych m.in. przekształcono Ministerstwo Handlu i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (MOFTEC) w Ministerstwo Handlu (MOFCOM). Utworzono także resort skarbu - State-owned Assets Supervision and Administration Commission, którego zadaniem jest zarządzanie majątkiem państwowym.

Rok 2003 był drugim rokiem członkostwa Chin w WTO. Wprowadzano nowe regulacje wynikające z zobowiązań akcesyjnych oraz wymogów członkostwa w tej organizacji. Jednakże, o ile w pierwszym roku członkostwa, Chiny w pełni realizowały zobowiązania, to w świetle niektórych ocen w drugim roku, w części przypadków stosowano interpretację zobowiązań w sposób niekorzystny dla firm zagranicznych (dotyczy to głównie wprowadzania przepisów regulujących warunki działalności firm zagranicznych w Chinach). Generalnie, pomimo tych zastrzeżeń, należy powiedzieć, że realizowano zobowiązania taryfowe oraz zobowiązania o charakterze systemowym.
Wśród czynników zewnętrznych korzystnie wpływały na gospodarkę chińską oznaki ożywienia w gospodarce światowej oraz niski kurs dolara. Kurs waluty chińskiej jest bowiem powiązany z walutą amerykańską. Tym samym niski kurs dolara stymulował wzrost eksportu.
W 2003 roku PKB osiągnął poziom 1405,95 mld USD i wzrósł o 9,1% w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to, że PKB per capita wg oficjalnych statystyk po raz pierwszy w historii przekroczył 1000 USD, wynosząc około 1080 USD. Tempo wzrostu gospodarczego w 2003 roku było zróżnicowane, zależnie od poszczególnych kwartałów. Po bardzo dynamicznym pierwszym kwartale, kiedy Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 9,9% nastąpiło wyhamowanie wzrostu gospodarczego do 6,7% w drugim kwartale. Spowodowane to było głównie SARS. Jednakże po opanowaniu zachorowań gospodarka zaczęła szybko się odradzać. W efekcie gospodarka chińska rozwijała się o 1,1 punktu procentowego szybciej niż w 2002 roku.

Niezależnie od bardzo korzystnych wskaźników gospodarczych w gospodarce Chin uwidoczniły się także problemy. Do głównych z nich można zaliczyć: niskie tempo wzrostu dochodów na wsi, rosnącą presję zatrudnienia i zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego, nierównowagę na rynku energii i ujawniające się deficyty, przeinwestowanie w niektórych obszarach, ekstensywny i niski jakościowo wzrost niektórych branż przemysłu, rosnące rozwarstwienie dochodów różnych grup społecznych i trudności w utrzymaniu grup o niskich dochodach, a także znaczna presja na zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia w surowce oraz trudności w dostosowaniu do potrzeb ochrony środowiska.

WEH Pekin

Wyniki w głównych sektorach gospodarki w 2003 roku:

Rolnictwo
Wartość PKB wytworzona w rolnictwie i dziedzinach pokrewnych (primary industry) wyniosła 207,80 mld USD. Odnotowano wzrost w wysokości 2,5%. Udział tego sektora w PKB ChRL wynosi 14,78%.
W 2003 roku kontynuowano politykę dostosowania w zakresie produkcji rolniczej. Zmniejszono obszar zasiewów zbóż, roślin cukrowych. Jednocześnie wzrósł obszar uprawy bawełny, roślin oleistych i warzyw. Zmniejszyła się produkcja szeregu podstawowych artykułów rolniczych jak: zboża, bawełna, roślin oleistych i cukru. Wzrosła natomiast produkcja owoców i warzyw. Natomiast w zakresie hodowli odnotowano wzrost produkcji mięsa oraz mleka.

Przemysł i budownictwo
Produkcja przemysłowa jest podstawowym częścią składową notowanego wysokiego wzrostu gospodarczego Chin. Wartość PKB wytworzona w przemyśle i budownictwie (secondary industry) wyniosła 6177,8 mld USD i wzrosła o 12,5%. Tym samym udział tego sektora wyniósł 52,94% PKB Chin.

W zakresie produkcji przemysłowej wartość dodana wyniosła 645,93 mld USD, czyli więcej o 12,6% niż w roku poprzednim.
Wartym odnotowania jest dynamiczny wzrost branż wysokich technologii, który wyniósł 20,6% w przedsiębiorstwach o obrotach powyżej 600 mln USD. Produkcja sprzedana urządzeń dla telekomunikacji, optyki, urządzeń numerycznych i komputerów zwiększyła się o od 25,9% do 120%.

Odnotowano zwiększenie produkcji surowców. W sektorze paliwowo-energetycznym zanotowano wzrost produkcji energii o 15,5% (1910,76 mld kwh). Wydobycie węgla wyniosło 1667 mln ton (wzrost o 15%), a produkcja ropy naftowej osiągnęła 170 mln ton (+1,8%). Rosła także produkcja w sektorze metalurgii. W zakresie metali żelaznych o 22,6%, a metali nieżelaznych o 18,1%. W tym produkcja stali walcowanej wyniosła 241 mln ton (+25,3%). Produkcja surowców i wyrobów chemicznych zwiększyła się o 14,1%.
Coraz ważniejszą rolę spełnia przemysł motoryzacyjny i środków transportu, którego produkcja zwiększyła się o 22,0%. Wyprodukowano 4,4 mln pojazdów tj. więcej o 36,7%. W tym wytworzono 2,02 mln samochodów, odnotowując imponujący wzrost o 85%.
Poprawiły się także wskaźniki przedsiębiorstw przemysłowych. Zyski przedsiębiorstw o obrotach powyżej 600 mln USD wyniosły 98,22 md USD, tj. o 42,7% więcej niż w roku poprzednim.
Wzrost odnotowano także w budownictwie. Wartość dodana w tym dziale wyniosła 98,39 mld USD i była wyższa o 11,9%. Przy tym wzrosły też zyski przedsiębiorstw budowlanych o 23,8%.
Istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego są inwestycje. Według oficjalnych danych inwestycje dokonane w środki trwałe wyniosły 664,07 mld USD - więcej o 26,7%. Ich udział w PKB wyniósł 47,2%. Przy tym szybszy wzrost nastąpił w zakresie inwestycji przemysłowych niż pozostałych. Odnotować można, że prawie 10% inwestycji ogółem stanowią inwestycje zagraniczne. Nadmienić można, że bodźcem do wzrostu inwestycji (szczególnie w Pekinie) są przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku w Pekinie, przy czym dotyczy to nie tylko obiektów sportowych, ale całej infrastruktury i nieruchomości.

Usługi
Wartość PKB wytworzona w tym dziale (tertiary industry) wyniosła 453,84 mld USD, zwiększając się o 6,7%. Stanowi to obniżenie tempa wzrostu o 0,8 punktu procentowego. Stosunkowo niskie tempo wzrostu w tym dziale może być spowodowane obawami przed SARS w pierwszej połowie roku. W tym dziale wzrost sektora bankowego i ubezpieczeń wyniósł 6,9%, handlu hurtowego i detalicznego oraz usług gastronomicznych o 6,6%, a nieruchomości o 5,3%.
WEH Pekin

Pieniądz, miary, wagi, czas
Walutą w Chinach jest yuan renminbi (CNY, RMB). 1 yuan = 10 jiao = 100 fen. W obiegu są monety o wartościach 1 yuan, 1 i 5 jiao, 1, 2, 5 fen. Banknoty mają nominały: 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 yuan, 0,5 yuan (5jiao), 0,2 yuan (2jiao), 0,1 yuan (1 jiao).

Obowiązuje system metryczny (system jednostek miar mający za podstawę metr, jako jednostkę długości i kilogram, jako jednostkę masy).

W Chinach występuje strefa czasowa GMT+8, w której czas różni się od uniwersalnego Greenwich Mean Time (GMT) o 8 godzin. Czasu letniego nie wprowadzono.

Regulacje prawno - administracyjne dostępu do rynku

Warunki dostępu do rynku:

Gospodarka Hongkongu ma charakter otwarty, a nieskrępowana wymiana handlowa z zagranicą jest jedną z podstaw jej rozwoju. Utrzymywanie prostych, przejrzystych procedur i minimalnej ilości barier taryfowych i pozataryfowych jest naczelną zasadą tutejszej administracji gospodarczej. Ważna jest również duża stabilność przepisów celnych, stosowanych procedur i stawek, jak i rozwiązań prawnych związanych z całą sferą obrotu handlowego. W realizacji transakcji wymagane są jedynie podstawowe dokumenty znane i stosowane powszechnie w handlu międzynarodowym.

Zasadnicze informacje o głównych przepisach regulujących działalność handlową można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Handlu i Przemysłu rządu Hongkongu pod adresem: http://www.info.gov.hk/tid.

Jednym z kierunków intensywnych prac administracji gospodarczej jest promowanie konkurencji i nadzór nad takim kształtowaniem przepisów, by nie ograniczały one wolnej gry rynkowej. Powołana do tego celu organizacja rządowa COMPAG (Competition Policy Avisory Group) ma swoją stronę internetową pod adresem: http://www.compag.gov.hk.

Gdzie na wczasy? Praktyczne informacje, zdjęcia, poradniki turystyczne:

Seszele : Bora Bora, Moorea : Malediwy : Majorka : Egipt : Toskania : Taj Mahal : Egipt : Tunezja : Seszele : Chorwacja

Hongkong : Targi w Chinach : MPK Czwa


Copyright (c) 2010-2017 www.import-chiny.7it.eu pozycjonowanie stron Katowice