Chiny, import, targi, import z Chin, wizy, Polsko-Chińska Izba Gospodarcza, hotele w Chinach

Import z Chin

Chiny import, biznes, izba gospodarcza...

Chiny - klimat, geografia, położenie, ustrój ChRL

Chiny - wiadomości ogólne

Chiny, Chińska Republika Ludowa - skrót ChRL (People's Republic of China > P.R.C. ), państwo w Azji wschodniej, obejmujące historyczne Chiny (bez Tajwanu) oraz Tybet i inne ziemie w Azji Środkowej zamieszkane w sumie przez 56. grup etnicznych. Chiny to najludniejsze państwo świata o populacji przekraczającej 1,3 mld osób. Pod względem powierzchni jest 4. na świecie, a pod względem wielkości gospodarki (PKB nominalny) - 4. (w 2006 r., po USA, Japonii i Niemczech) lub też 2. (PKB realny) po USA.

Flaga Chin

ChRL graniczy z następującymi państwami: Afganistan, Bhutan, Birma, Indie, Kazachstan, Kirgistan, Korea Północna, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rosja, Tadżykistan, Wietnam.

Mapa Chin

Chociaż za kontynuatora tradycji politycznej Chin uważa się również Republika Chińska na Tajwanie, od lat 70. za zgodą USA to ChRL reprezentuje naród chiński w organizacjach międzynarodowych, tj. ONZ czy WHO.

Władzę w ChRL sprawuje od 1949 r. Komunistyczna Partia Chin. Do końca lat 70. Chiny były państwem totalitarnym na wzór stalinowski, a w latach 60. nasiliły się w kraju tendencje izolacjonistyczne. Po śmierci Mao Zedonga i fiasku maoizmu, w latach 80. partia rozpoczęła jednak reformy ekonomiczne, tj. odejście od gospodarki planowej i otwarcie na świat, a ustrój zaczął przesuwać się w stronę autorytaryzmu. W latach 80. i 90. nastąpiła liberalizacja życia społecznego i kulturalnego, poprzez m.in. wprowadzenie wolności podróżowania. Wraz z reformami ekonomicznymi zapoczątkowało to dokonującą się obecnie największą migrację w historii świata - ze wsi do miast przeniosło się już 140 mln Chińczyków.

Obecny ustrój Chin jest nominalnie socjalistyczny (tzw. socjalizm o chińskich właściwościach), w praktyce jest to jednak kapitalizm, bez charakterystycznych np. dla UE rozległych zabezpieczeń socjalnych, cechujący się lekkim zabarwieniem nomenklaturowym i dużym woluminem inwestycji zagranicznych oraz eksportu. W sferze polityki, partia komunistyczna sprawuje autorytarne rządy odwołując się do nacjonalizmu, tępiąc ruchy opozycyjne i próbując budować gospodarkę opartą na wiedzy na wzór krajów sąsiednich m.in. Japonii, Korei Płd., a także Singapuru.

Chiny to także jeden z najstarszych ośrodków cywilizacyjnych świata, o odrębnej i bogatej tradycji muzycznej, teatralnej, literackiej, filozoficznej oraz historycznej, a także naukowej. Po zakończeniu rewolucji kulturalnej chińska kultura stopniowo się odradza, chociaż zdaniem krytyków szkody wyrządzone za rządów Mao Zedonga są zbyt wielkie, aby możliwe było jej pełne odrodzenie. Bezprecedensowe w dzisiejszych Chinach jest również obecne otwarcie tego kraju na świat i jego szybka okcydentalizacja.

Chinese hotels : Hongkong : wywóz kontenerów Kraków : Polsko - Chińska Izba Gospodarcza

Oklejanie pojazdw Warszawa

Pozycjonowanie stron internetowych

Ukształtowanie powierzchni
Większą część Chin stanowią wyżyny i góry. Niziny zajmują tylko 12% powierzchni kraju, przy czym duża ich część przypada na stepy i pustynie na północy kraju. W północno-wschodniej części kraju leży rozległa Nizina Mandżurska otoczona górami. Na zachód od niziny ciągnie się Wielki Chingan, na północ Mały Chingan i na wschód Góry Wschodniomandżurskie.

Wschodnią część Chin zajmują aluwialne równiny. Nizina Chińska o powierzchni 300 000 km2 leży w dolnym biegu Huang He i dorzeczu Huai He. Znajdują się tam również niziny środkowego i dolnego biegu Jangcy z dużą liczbą jezior.

W południowo-wschodniej części Chin leżą silnie zerodowane Góry Południowochińskie z wysokościami do 2158 m n.p.m.

Na północy kraju wznosi się Wyżyna Mongolska z pustynią Ałaszan oraz Wyżyna Ordos, do której na południu przylega Wyżyna Lessowa - największy w świecie obszar występowania lessów. Równoleżnikowe pasma górskie (głównie góry Qin Ling) oddzielają Wyżynę Lessową od Kotliny Syczuańskiej przechodzącej na południu w Wyżynę Junnańsko-Kuejczouską o charakterystycznej rzeźbie krasowej.

Południowo-zachodnią część kraju zajmuje najwyżej położona wyżyna na ziemi - Wyżyna Tybetańska (o wysokościach 4000-5000 m n.p.m.). Wyżynę te otaczają najwyższe pasma górskie świata - Karakorum (ze szczytem K2 sięgającym 8611 m n.p.m.) od zachodu i Himalaje (z najwyższym szczytem świata Mount Everest sięgającym 8850 m n.p.m.) od południa. Północne obrzeże wyżyny stanowi system górski Kunlun (najwyższy szczyt Muztag 6987 m n.p.m.) obejmujący liczne pasma górskie (m.in. Altun Shan) rozdzielone tektonicznymi kotlinami m.in. Kotliną Cajdamską. Na wschodnim krańcu wyżyny ciągną się Góry Sino-Tybetańskie rozczłonkowane głębokimi dolinami rzek Saluin, Mekong i Jangcy.

W północno-zachodniej części kraju rozciąga się Wyżyna Sinciańska rozdzielona górami Tien-Szan na Kotlinę Dżungarską i na Kotlinę Kaszgarską. W obrębie Kotliny Kaszgarskiej znajduje się pustynia Takla-Makan i największa depresja Chin - Kotlina Turfańska zniżająca się 154 m p.p.m.

Klimat
Chiny leżą w zasięgu 3 stref klimatycznych: zwrotnikowej (południowe wybrzeża oraz wyspa Hajnan), podzwrotnikowej (zachodnia, środkowa i wschodnia część kraju) oraz umiarkowanej (północne i północno-wschodnie Chiny). Południowo-wschodnia i wschodnia część kraju ma klimat monsunowy z porą deszczową i suchą. W tej części Chin notuje się najwyższe opady wynoszące 700-1000 mm ma wybrzeżu Morza Żółtego, 1500-2000 mm na krańcach południowo-wschodnich i 3000 mm na wyspie Hajnan. Średnia temperatura w styczniu jest tu zróżnicowana: -5°C w Pekinie, 12-16°C na wybrzeżu Morza Południowochińskiego, do 20°C i powyżej na wyspach południowych. W lipcu temperatura na całym obszarze Chin wschodnich wynosi 25-30°C. W północno-wschodniej części Chin średnia temperatura w styczniu wynosi -30°C na północy do -10°C na południu. W lipcu te temperatury wynoszą odpowiednio od 20°C do 25°C, a roczna suma opadów 250-1000 mm. Wewnętrzne i zachodnie obszary kraju mają klimat suchy i kontynentalny. Średnia temperatura w styczniu jest tu zróżnicowana i wynosi od -8°C do -26°C, a w lipcu waha się od 20 do 25°C (w Kotlinie Kaszgarskiej powyżej 30°C). Opady poniżej 250 mm. Wyżyna Tybetańska ma klimat chłodny i suchy ze względu na duże wzniesienie nad poziomem morza ze średnią temperaturą w lipcu poniżej 10°C. Pora deszczowa na całym obszarze Chin występuje w lecie, z największymi opadami w lipcu i sierpniu. W lecie i jesienią do wybrzeży południowo-wschodnich docierają tajfuny z ulewnymi deszczami. Na suchych obszarach zachodu często występują burze pyłowe.

Wody
Większą część Chin odwadniają rzeki należące do zlewiska Oceanu Spokojnego(56,7%). Do zlewiska Oceanu Indyjskiego należy 6,9% powierzchni, a do zlewiska Oceanu Arktycznego należy 0,4%. Reszta (czyli 36% powierzchni) należy do obszarów bezodpływowych. Najgęstsza sieć rzeczna występuje na Nizinie Chińskiej, a najrzadsza na pustynnych terenach zachodniej części kraju. Główne rzeki to Jangcy, Huang He, Xi Jiang, Huai He i Amur (na granicy z Rosją). Na terenie Chin początek biorą i płyną w znacznych odcinkach wielkie rzeki południowej i wschodniej Azji: Indus, Brahmaputra, Mekong i Saluin. Chińskie odcinki tych rzek skupiają 1/3 potencjału hydroenergetycznego Chin. Są one jednak w znikomym stopniu wykorzystywane. Najdłuższą rzeką na obszarach bezodpływowych jest Tarym. Chińskie rzeki są intensywnie wykorzystywane do nawadniania zwłaszcza w środkowych i wschodnich Chinach. We wschodnich Chinach występują katastrofalne powodzie spowodowane dużymi wahaniami stanu wód w rzekach oraz zamuleniem koryt rzecznych. W przeszłości rzeki Niziny Chińskiej często zmieniały swoje koryta. Zasoby energetyczne chińskich rzek szacuje się na około 680 GW, z czego 40% przypada na dorzecze Jangcy a 20% Brahmaputry. We wschodnich Chinach biegnie najdłuższy kanał żeglowny na świecie - Wielki Kanał o długości 1782 km. Łączy on Pekin z portem w Hangzhou.

Na obszarze Chin występuje około 700 jezior o powierzchni powyżej 100 km2. Najliczniej występują one na nizinie środkowej i w dolnym biegu Jangcy. Największe to Poyang Hu o powierzchni 2700-5100 km2, Dongting Hu (około 4000 km2), Hongze Hu i Tai Hu. Są one wykorzystywane jako naturalne zbiorniki retencyjne. Na Wyżynie Tybetańskiej znajdują się jeziora głównie słone (m.in. Kuku-nor i Nam-c'o). W suchych regionach prowincji Sinkiang i Mongolia Wewnętrzna słone jeziora głównie o charakterze reliktowym (m.in. Lob-nor, Bosten Hu i Hulun Nur. W północno-wschodnich Chinach, przy granicy z Rosją, duże jezioro Chanka (po chińsku Xingkai Hu). Największe obszary bagienne w Chinach występują na płaskich, źle odwadnianych terenach północno-wschodnich (głównie w widłach rzek Ussuri i Sungari) oraz w południowej części Kotliny Cajdamskiej.

Świat roślinny
Flora Chin jest bardzo bogata i różnorodna. Naturalne zbiorowiska leśne zostały w większości zajęte przez pola uprawne, przez co stanowią one dziś tylko 12% powierzchni kraju. Na północnym wschodzie w Wielkim Chinganie występuje tajga sosnowo-modrzewiowa przechodząca na południe w dębowo-sosnowe lasy mieszane. Na Nizinie Chińskiej naturalna roślinność, jaką były lasy monsunowe, została całkowicie wyniszczona. Na wododziałach zachowały się naturalne lasy liściaste z dębami, wiązami, klonami i jesionami. Na południe od Jangcy znajdują się lasy z drzewami zimozielonymi (m.in. sosny, kuinghamie i cyprysy). W Górach Południowochińskich wiecznie zielone lasy z drzewami tungowymi, kamforowcami, wawrzynami i zaroślami bambusowymi. Na wybrzeżu Morza Południowochińskiego i przybrzeżnych wyspach występują wiecznie zielone lasy zwrotnikowe, bogate w palmy, bambusy, liany i epifity. Wyżyny i kotliny północnych i północno-zachodnich Chin porastają stepy - na wschodzie bujne łąkowe na zachodzie suche z kserofilnymi gatunkami ostnic i bylic. Zachodnią część Mongolii Wewnętrznej i Wyżyny Sińciańskiej zajmują półpustynie i pustynie a Wyżyny Tybetańskiej wysokogórskie stepy i pustynie. W chińskich górach zaznacza się piętrowy układ roślinności. W Chinach przetrwało wiele reliktów flory m.in. miłorząb i metasekwoja. Z Chin wywodzi się również wiele roślin użytkowych, takich jak brzoskwinie czy herbata.

Ustrój polityczny ChRL

Chińska Republika Ludowa to kraj konstytucyjnie socjalistyczny, jednak tak naprawdę w ChRL nastąpiła kapitalizacja, a rządząca krajem Komunistyczna Partia Chin odeszła od idei marksizmu. Konstytucja z 1982 roku mówi wyraźnie, że najwyższym organem władzy ustawodawczej i ustrojodawczej jest Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych o 5-letniej kadencji. OZPL jest złożone z deputowanych wybieranych w wyborach pośrednich przez przedstawicieli zgromadzenia ludowego prowincji, regionów autonomicznych, miast wydzielonych oraz przez armię. OZPL kieruje Stały Komitet, który zwołuje sesje OZPL, wydaje dekrety i niektóre ustawy miedzy zgromadzeniami OZPL, ratyfikuje umowy międzynarodowe, dokonuje wykładni prawa oraz zatwierdza premiera i członków rządu. Głową państwa jest osoba wybierana na okres 5 lat przez OZPL. Głowa państwa mianuje premiera na zlecenie OZPL. Władzę wykonawczą sprawuje Rada Państwowa mianowana przez premiera. Rada Państwowa liczy ponad 12 wicepremierów i 50 ministrów. Władzę sądowniczą sprawują natomiast Najwyższy Sąd Ludowy, sądy ludowe, sądy wojskowe i specjalne. Przewodniczący Najwyższego Sądu Ludowego jest wybierany przez OZPL. Do najwyższych organów państwowych należą również Prokuratura Generalna i Centralna Komisja Wojskowa, których przewodniczących wybiera OZPL.

Podział administracyjny ChRL jest stopniowy:

jednostki najwyższego stopnia to prowincje, regiony autonomiczne i miasta wydzielone;
drugiego stopnia to okręgi i okręgi autonomiczne;
trzeciego stopnia to powiaty, powiaty autonomiczne, miasta;
czwartego stopnia to gminy, gminy autonomiczne i dzielnice w miastach.

W tych jednostkach władzę pełnią terenowe zgromadzenia przedstawicieli ludowych które wybierają terenowe rządy ludowe. Kadencja zgromadzeń ludowych wyższych wynosi 5 lat, a niższych 3 lata. Zgromadzenia ludowe niższego stopnia, z powiatowym włącznie, pochodzą z wyborów bezpośrednich. Natomiast zgromadzenia wyższego stopnia wybierane są przez zgromadzenia niższego stopnia. Zgromadzenia wyższego stopnia, z powiatowym włącznie, wybierają swoje stałe komitety,

Podział administracyjny ChRL
Chińska Republika Ludowa podzielona jest na 22 prowincje, 5 regionów autonomicznyc, 4 miasta wydzielone oraz 2 specjalne regiony administracyjne.

Miasta

Miasta w Chinach powyżej 500 000 mieszkańców
Miejsce Miasto Populacja Jednostka administracyjna
Transkrypcja   Spis 1990 Spis 2000 Wyliczenie 2005
1. Szanghaj   7.649.688 8.954.435 9.263.459
Szanghaj
2. Pekin   5.641.634 6.892.000 7.480.601
Pekin
3. Wuhan   3.375.039 3.923.321 4.184.206
Hubei
4. Chongqing   3.122.704 3.229.900 3.967.028
Chongqing
5. Xi'an   2.251.988 3.327.174 3.953.191
Shaanxi
6. Chengdu   3.483.834 3.885.467 3.950.437
Syczuan
7. Tianjin   3.693.938 3.771.900 3.766.207
Tianjin
8. Shenyang   3.046.382 3.372.216 3.512.192
Liaoning
9. Harbin   2.475.962 2.991.371 3.229.883
Heilongjiang
10. Guangzhou   2.960.889 3.101.800 3.152.825
Guangdong
11. Nankin   2.113.883 2.743.600 3.087.010
Jiangsu
12. Taiyuan   1.514.347 1.768.530 2.722.475
Shanxi
13. Changchun   1.669.944 2.234.000 2.537.421
Jilin
14. Changsha   1.328.950 1.807.670 2.073.938
Hunan
15. Jinan   1.494.207 1.875.000 2.069.266
Szantung
16. Dalian   1.462.382 1.840.356 2.035.307
Liaoning
17. Kowloon   --- --- 2.021.669
Hongkong
18. Czengczou   1.752.374 1.962.182 2.014.125
Henan
19. Shijiazhuang   1.003.849 1.609.518 1.992.474
Hebei
20. Jilin   1.011.486 1.554.000 1.881.977
Jilin
21. Hangzhou   1.118.879 1.798.494 1.878.129
Zhejiang
22. Nanchang   1.134.114 1.584.833 1.871.351
Jiangxi
23. Qingdao   1.253.054 1.514.444 1.642.245
Szantung
24. Tangshan   692.552 1.530.000 1.596.949
Hebei
25. Ürümqi   1.076.877 1.361.491 1.508.225
Xinjiang
26. Lanzhou   1.197.150 1.347.100 1.417.742
Gansu
27. Fushun   1.221.072 1.346.876 1.400.646
Liaoning
28. Luoyang   729.509 1.354.719 1.390.581
Henan
29. Hefei   733.396 1.302.775 1.388.904
Anhui
30. Handan   805.771 1.301.373 1.358.318
Hebei
31. Suzhou   706.459 1.099.450 1.343.091
Jiangsu
32. Shantou   558.309 1.167.430 1.333.973
Guangdong
33. Baotou   950.710 1.172.500 1.279.437
Mongolia Wewnętrzna
34. Anszan   1.100.096 1.172.132 1.199.275
Liaoning
35. Xuzhou   780.825 1.050.755 1.199.193
Jiangsu
36. Fuzhou   863.508 1.070.849 1.179.720
Fujian
37. Guiyang   976.093 1.109.515 1.171.633
Kuejczou
38. Wuxi   709.171 965.917 1.108.647
Jiangsu
39. Victoria City   --- --- 1.063.646
Hongkong
40. Datong   895.320 1.007.130 1.052.678
Shanxi
41. Xianyang   736.869 933.115 1.034.081
Shaanxi
42. Huainan   492.809 821.418 1.027.655
Anhui
43. Kunming   730.616 925.221 1.023.674
Junnan
44. Shenzhen   350.727 719.081 1.002.592
Guangdong
45. Rongcheng   176.421 639.979 1.001.985
Guangdong
46. Baoding   594.966 848.962 995.652
Hebei
47. Benxi   674.036 878.382 987.717
Liaoning
48. Changzhou   729.893 876.937 949.018
Jiangsu
49. Huaibei   535.823 772.514 903.039
Anhui
50. Pingdingshan   442.291 866.731 889.675
Henan
51. Qiqihar   689.828 822.073 882.364
Heilongjiang
52. Wenzhou   397.746 828.967 865.672
Zhejiang
53. Nanning   757.125 791.345 803.788
Kuangsi
54. Anyang   616.803 726.401 781.129
Henan
55. Hohhot   626.106 729.037 774.477
Mongolia Wewnętrzna
56. Xining   697.780 748.201 767.531
Qinghai
57. Liuzhou   619.835 715.180 763.168
Kuangsi
58. Qinhuangdao   518.912 676.012 759.718
Hebei
59. Hengyang   579.991 746.249 759.602
Hunan
60. Tai'an   350.696 591.612 750.340
Szantung
61. Xinxiang   481.990 724.424 743.601
Henan
62. Hegang   581.751 692.749 743.307
Heilongjiang
63. Langfang   --- 689.929 720.119
Hebei
64. Ningbo   548.277 689.344 719.867
Zhejiang
65. Yantai   452.127 623.472 719.332
Szantung
66. Zhuzhou   439.224 696.888 709.358
Hunan
67. Changzhi   552.255 653.481 699.514
Shanxi
68. Zhangjiakou   328.472 548.508 692.602
Hebei
68. Zigong   385.117 678.614 689.961
Syczuan
70. Fuxin   586.261 657.442 689.050
Liaoning
71. Huangshi   546.290 641.820 688.090
Hubei
72. Liaoyang   493.250 621.440 687.890
Liaoning
73. Xiangtan   500.725 662.337 674.189
Hunan
74. Zhangdian   --- 649.294 669.770
Szantung
75. Puyang   302.077 536.567 666.322
Henan
76. Nantong   472.829 647.344 666.251
Jiangsu
77. Mudanjiang   514.776 618.170 665.915
Heilongjiang
78. Shaoyang   522.725 608.648 649.452
Hunan
79. Guilin   394.489 554.646 649.352
Kuangsi
80. Zhanjiang   381.768 542.976 637.790
Guangdong
81. Zhenjiang   355.064 614.601 632.552
Jiangsu
82. Dandong   470.825 577.935 631.973
Liaoning
83. Shaoguan   315.487 505.950 628.749
Guangdong
84. Yancheng   238.763 610.607 628.441
Jiangsu
85. Foshan   259.132 474.409 627.348
Guangdong
86. Panjin   428.314 556.539 625.040
Liaoning
87. Haikou   410.050 543.772 615.835
Hainan
88. Taizhou   --- 594.978 612.356
Jiangsu
89. Xingtai   300.398 489.867 611.739
Hebei
90. Jinzhou   591.653 603.028 604.269
Liaoning
91. Luancheng   --- 572.096 597.130
Hebei
92. Yingkou   454.964 546.247 591.159
Liaoning
93. Xinyang   170.026 350.000 590.668
Henan
94. Zhangzhou   341.637 496.825 589.831
Fujian
95. Xiamen   391.556 512.012 578.337
Fujian
96. Kaifeng   497.911 551.959 576.915
Henan
97. Bengbu   445.041 536.496 576.648
Anhui
98. Shihezi   --- 528.953 572.772
Xinjiang
99. Siping   313.549 465.376 555.609
Jilin
100. Huaiyin   283.525 539.473 555.230
Jiangsu
101. Jiamusi   462.575 524.207 549.549
Heilongjiang

 

Siły zbrojne i program kosmiczny
Łączna liczba chińskich żołnierzy to 3 030 000 osób. Służba obowiązkowa w wojskach lądowych trwa 3 lata, a w marynarce i lotnictwie 4. Siły rezerwowe liczą 1 200 000 żołnierzy. W 2005 roku wydano na armię 90 miliardów USD, co stanowi 5% PKB Chin. Chińskie wojsko nadzoruje również program kosmiczny Państwa Środka.

mapa Chin

źródło: wikipedia.org

Hongkong : Targi w Chinach : MPK Czwa


Copyright (c) 2010-2017 www.import-chiny.7it.eu pozycjonowanie stron Katowice